THERAPEUT

Jelle Kloth

Mijn Visie

“Bij het behandelen van mensen met klachten aan het bewegings- apparaat vind ik het geven van inzicht in deze klachten belangrijk. Niet alleen wat de aandoening inhoudt maar in het bijzonder hoe deze klachten ontstaan zijn, hoe ze verbeterd en/of opgelost kunnen worden en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Hierbij staat het balanceren van belasting en belastbaarheid centraal.

Binnen een behandeltraject is het streven om de cliënt zijn eigen therapeut te laten worden en hierdoor een onafhankelijke relatie met de cliënt op te bouwen. Ik probeer de cliënt te motiveren om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen klachten en om een langdurige gedragsverandering teweeg te brengen.”

In 2007 heeft Jelle zijn studie oefentherapie-Mensendieck (BSc) afgerond aan de hogeschool van Amsterdam. Na de studie is Jelle werkzaam geweest in verschillende eerstelijns praktijken en in een instelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. In 2016 heeft Jelle de Master ‘Health-promotion’ (MSc) afgerond en daarmee zichzelf verder ontwikkeld in gezondheidsbevordering en gespecialiseerd in processen rondom gedragsverandering. Jelle geeft naast het werken in de praktijk 3 dagen per week les bij de Hogeschool Utrecht op de opleiding Oefentherapie/fysiotherapie. Daarnaast is Jelle betrokken bij het herschrijven van de richtlijn 'lage rugklachten' voor fysio- en oefentherapeuten vanuit de VvOCM.

Fascinatie voor bewegen en sport!

Jelle heeft een fascinatie voor het menselijke bewegen en heeft de drang om het optimale bewegen te ontdekken en te begrijpen hoe herstel-processen positief beïnvloed kunnen worden. Naast de wetenschappelijke literatuur is Jelle ook geïnteresseerd in bewegings-theorieën vanuit de Antroposofie, Yoga, Pilates tot nieuwere bewegings-theorieën zoals de 'Fighting Monkey's', Dr. Kelly Starret en anderen. Ook is Jelle enorm geïnteresseerd in trainingsleer. 

Jelle is de therapeut van de Nederlandse Karate Bond geweest en heeft de Karateka's begeleid naar en op het wereldkampioenschap van 2008. Ook is hij lid geweest van het platform sport vanuit de VvOCM.

Speciale Aandachtsgebieden:

 • Rugklachten 

 • (Chronische) lage rugklachten

 • Hernia (HNP)

 • Nek en schouderklachten

 • RSI/KANS

 • Knie klachten

 • Houdings  optimalisatie/ Alignment

 • Sport oefentherapie

 • Functionele sport analyses en advies (blessure preventie, beweeg optimalisatie en blessure management)

 • Centraal neurologische aandoeningen

 • Functionele oefenprogramma's

 • Kinesiotape

 • Massage- (deep tisseu, trigger point), ademhaling- en ontspanningstechnieken

DE PRAKTIJK

Keizersgracht 154

1015 CX Amsterdam

Openingstijden:

Maandag  

​​Donderdag  ​

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

CONTACT

© 2019 Physio Rugschool